Trwa ładowanie...
Inventia

Światowy dostawca urządzeń telemetrycznych i lokalizacyjnych opartych na technologiach mobilnych. Inventia oferuje otwarte i skalowalne systemy, bazujące na sprawdzonych standardach przemysłowych, przyjazne narzędzia konfiguracyjne i integracyjne zapewniające łatwe połączenie z posiadanymi przez użytkownika systemami SCADA, relacyjnymi bazami danych oraz systemami zarządzania i analizy danych. Rozwiązania Inventii to także elementy i systemy Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) oraz interaktywny system wizualizacji i raportowania w technologii chmury, z dostępem z poziomu urządzeń mobilnych.

Telemetria GPRS

Telemetria GPRS ma zastosowania w wielu obszarach, m.in. ochronie środowiska, gospodarce wodno-ściekowa, gospodarce rolnej, energetyce, gazownictwie, zdalnym rozliczaniu zużycia mediów czy ochronie obiektów. Zaletami tej technologii zastosowanej dla potrzeb zdalnego monitorowania i sterowania są niskie koszty i krótki czas wdrożenia, dowolna odległość pomiędzy obiektami, niewrażliwość na ukształtowanie terenu i przeszkody terenowe (lasy, wysokie budynki), brak rozbudowanych systemów antenowych i możliwość natychmiastowego powiadamiania o sytuacjach awaryjnych bezpośrednio na telefony komórkowe właściwych osób.

Technologia GPRS umożliwia bezpośredni i bezpieczny dostęp do informacji za pomocą urządzeń mobilnych (telefony komórkowe, urządzenia PDA, komputery przenośne). Nie występuje także problem „wąskiego gardła” stacji centralnej w przypadku rozbudowanych systemów telemetrycznych.

Zastosowanie trybu transmisji zdarzeniowej, w którym oddalony obiekt sam wysyła dane w określonych sytuacjach, umożliwia szybkie i jednoczesne przekazywanie do centralnego systemu informacji o zmianach stanu dowolnie odległych obiektów, nawet w przypadku bardzo rozbudowanych instalacji obejmujących setki monitorowanych punktów.

Korzyści telemetrii GPRS
Szybki dostęp do informacji
Bezpieczeństwo urządzeń, instalacji i systemów
Redukcja kosztów
Zwiększenie zadowolenia usługobiorców
Spełnienie wymagań przepisów
Zapewnienie ochrony środowiska
Zastosowanie rozwiązań
Sprawdź w jakich branżach znajdą zastosowanie rozwiązania naszego Partnera
Rolnictwo
Zdalne zarządzanie uprawami i ogrodami
Ciepłownictwo
Optymalizacja systemów ciepłowniczych
Monitoring obiektów
Zdalna kontrola warunków atmosferycznych w obiektach
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o usługach w GPP skontaktuj się z naszym Doradcą Biznesowym, który odpowie na Twoje pytania i pomoże w aktywacji wybranych usług.