Trwa ładowanie...
IoT w ciepłownictwie

Zwiększające się zapotrzebowanie na ciepło systemowe w budynkach, a także coraz popularniejsze wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii to ogromne wyzwanie dla branży ciepłowniczej. Dlatego tak ważna jest optymalizacja systemu ciepłowniczego. Jest to możliwe dzięki monitorowaniu i zarządzaniu usługami automatyki w obiekcie - ogrzewaniem, wentylacją i pompownią. 

Smart metering w ciepłownictwie oznacza poprawę jakości działania przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz zwiększa możliwość ich rozwoju. Instalacja systemów monitorowania i zarządzania ciepłem to korzyść nie tylko dla przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją ciepła, ale także dla użytkowników końcowych.

BES

Nowoczesne rozwiązanie w branży ciepłowniczej

System BES został zaprojektowany dla systemów ogrzewania pobierających energię cieplną z ciepłowni lub kotłowni gazowych, dbając o środowisko naturalne i przynosząc wymierne efekty ekonomiczne. 

System BES umożliwia utrzymanie komfortu cieplnego i optymalizację zużycia energii cieplnej. Wykorzystuje w działaniu m.in. dane o parametrach pracy węzła cieplnego, warunki pogodowe oraz inne dane pomiarowe. Pomiar temperatury wykonywany jest w obiektach odbioru energii cieplnej (mieszkania, lokale, klatki schodowe), jak i na zewnątrz budynków, a następnie bezprzewodowo przesyłany do szafy sterowniczej BES. Na bazie wszystkich zebranych danych, system podejmuje decyzje o optymalnym wysterowaniu elementów wykonawczych węzła cieplnego.

Dane przekazywane są na platformę Data Portal, służącej zbieraniu i przedstawianiu danych telemetrycznych, zbieranych ze wskazanych przez Klienta punktów pomiarowych. Umożliwia ona analizę i wnioski dzięki, którym usprawnisz działanie swoje biznesu.

Przejdź na stronę Data Portal i zaloguj się do aplikacji.

Korzyści rozwiązania oferowanego w sieci Plus
+

dostęp do zarządzania węzłem cieplnym z poziomu przeglądarki: ułatwienie pracy, oszczędność czasu

+

autonomiczne działanie szafy sterowniczej BES, mimo np. chwilowego braku usługi transmisji danych komórkowych

+

rozsyłanie alarmów do służb reagowania w postaci SMS lub e-mail

+

zautomatyzowane opomiarowanie budynku: bezprzewodowe przekazywanie danych z czujników temperatury do szafy sterowniczej BES, która udostępnia dane do chmury lub systemu SCADA w zasobach własnej infrastruktury sieciowej Klienta

+

precyzyjne sterowanie węzłem cieplnym w oparciu o ustalone algorytmy gwarantujące komfort cieplny i optymalne zużycie energii cieplnej, uwzględniając m.in. dane o parametrach pracy węzła, warunki pogodowe, inne dane pomiarowe w postaci rozproszonych odczytów temperatur w punktach monitorowanego budynku

+

rozwiązanie bezprzewodowe: brak konieczności tworzenia rozbudowanej infrastruktury kablowej, odczyty realizowane są z wykorzystaniem energooszczędnej komunikacji radiowej LoRa; agregowane dane w szafie BES wysyłane są przez modem GSM

+

bezpieczeństwo: system zbiera, przechowuje i prezentuje dane. Zgromadzone dane pomiarowe oraz parametry konfiguracyjne i nastawy zabezpieczone są hasłem operatora

+

zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej, ograniczenie emisji CO2

+

integracja: możliwości integrowania czujników

+

możliwość podniesienia bezpieczeństwa fizycznego i niezawodności węzła cieplnego poprzez zastosowanie czujników, np. zalania pomieszczenia, dostępu (otwarcia drzwi, okien), czy unikalne identyfikatory RFID do każdego węzła w celu rozliczania pracy służb eksploatacyjnych

+

tzw. „strażnik mocy” – funkcja pozwalająca na estymację zużycia energii w jednostce czasu, alarmowanie przy ryzyku przekroczenia lub podejmowanie działań prowadzących do zmniejszenia zużycia gazu, w celu minimalizowania ryzyka poniesienia opłat taryfowych za przekroczenie mocy powyżej zakontraktowanej

Dostawca rozwiązania

INVENTIA jest światowym dostawcą opartych na technologiach mobilnych (2G/LTE, LTE Cat. M1, NB-IoT, LTE450) i GPS/GNSS urządzeń telemetrycznych i lokalizacyjnych. 

INVENTIA oferuje otwarte i skalowalne systemy, bazujące na sprawdzonych standardach przemysłowych, przyjazne narzędzia konfiguracyjne i integracyjne zapewniające łatwe połączenie z posiadanymi przez użytkownika systemami SCADA, relacyjnymi bazami danych oraz systemami zarządzania i analizy danych. Rozwiązania Inventii to także elementy i systemy Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) oraz interaktywny system wizualizacji i raportowania w technologii chmury, z dostępem z poziomu urządzeń mobilnych.

Projektowanie, produkcja i sprzedaż a także usługi świadczone przez INVENTIĘ objęte są certyfikowanym Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001:2015.

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą GPP, skontaktuj się z naszym Doradcą Biznesowym, który odpowie na Twoje pytania i pomoże w aktywacji usługi.